MVS udvidet med spændende, ny funktionalitet

Edlund A/S har i slutningen af 2010 og starten af 2011 udvidet MVS med spændende, ny funktionalitet.

27.04.2011 13:22

MVS er udvidet til at understøtte beregning af tariffiler baseret på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger, dvs. de anvendte dødsintensiteter er givet ved den observerede nuværende dødelighed korrigeret med den forventede levetidsforbedring.

En anden vigtig udvidelse er muligheden for beregning af tariffiler med forskellige valørdatoer for de indgående rente- og risikoforudsætninger. Eksempelvis er det således let at regne tariffer hvor renteforudsætningerne er primo et år og risikoforudsætningerne er ultimo det samme år. MVS er dermed i stand til at understøtte hensættelsesopgørelser f.eks. til aktuarens beretning.

Endelig er MVS og MVS Scenarier udvidet til at understøtte endnu flere elementer af Solvens II. Tilstandsmodellen med reaktivering fra invalid er udvidet og afrundet med overgang fra reaktiveret til død, og det er naturligvis muligt at transformere den tilhørende overgangsintensitet. Endvidere er der indført en ny Maksimum med 0-transformation, der f.eks. kan benyttes til at foretage rentestød ned i Solvens II standardmodellen. Med MVS Scenarier følger nu de forventede parameteriseringer af rente- og risikotransformationerne fra Solvens II standardmodellen.

Udvidelserne er beskrevet i de opdaterede modulbeskrivelser af kernefunktionalieten her og MVS Scenarier her.


Edlund A/S Bjerregårds Sidevej 4 DK-2500 Valby T +45 3615 0630