Pragmatic Consult

Edlund A/S samarbejder med Pragmatic Consult vedr. etablering og vedligehold af test- og udviklingsmiljøer. Nedenstående præsentation er udarbejdet af Pragmatic Consult.

Hvem er vi

Pragmatic Consult er konsulenter inden for serverbaseret it-infrastruktur. Vores mangeårige erfaring har dannet baggrund for udviklingen af et totalkoncept til styring af it-miljøer, kaldet PEM (Pragmatic Environment Management). Ud over den danske konsulentafdeling ejer vi et Microsoft udviklingshus, Pragmatic Development Ltd. i Kina, hvor udviklingen af PEM foregår.

Pragmatic-gruppen har 34 medarbejdere ultimo 2010 og blev stiftet af Søren Beyer Nielsen, der fortsat leder firmaet, i 2000.

PEM – Pragmatic Environment Management

PEM (Pragmatic Environment Management) er et system til etablering og vedligehold af it-infrastruktur. De fleste virksomheders it-infrastruktur er i dag et komplekst sammenhængende miljø, og et særkendetegn ved PEM er at it-miljøer betragtes som et samlet system.

PEM indeholder en database med alle infrastrukturkomponenter og deres sammenhænge, altså alle berørte servere, systemer, applikationer, databaser og hjælpeværktøjer. På basis af dette såkaldte repository kan PEM automatisere og effektivisere de fleste it-infrastrukturopgaver markant, blandt andet: Etablering af et nyt testmiljø, opgradering af et eksisterende produktionsmiljø med nye versioner af indgående systemer, tilbagerulning til en tidligere kendt tilstand og driftovervågning på samlet miljøniveau, samt meget mere. Når grundlaget er etableret, er PEM for eksempel i stand til at generere komplette testmiljøer ved ”One Button Deploy” - på samme vis som det kendes fra simpel installation af en enkel pc-applikation. PEM er så vidt vides det eneste produkt på markedet der tilbyder dette.

For et større forsikringsselskab har produktet haft den effekt at tiden fra et udviklingsprojekt bestiller et testmiljø med servere, applikationer og databaser til dette er køreklart, er blevet nedsat fra adskillige uger til få timer. Denne tidsbesparelse har medført markante besparelser. Samtidig nævner virksomhedens ansvarlige at antallet af testmiljøer, der leveres med konsistens- eller andre fejl, faldt fra 90% til under 10%.

PEM arbejder ud fra ITIL-principperne, og understøtter nøgleprocesserne i såvel ITIL v2 som ITIL v3, med særlig vægt på området Service Transition, dvs. håndtering af testmiljøer og styret overgang til produktion. PEM’s brugerrettighedsstyring integreres med kundens Active Directory.

Lang erfaring inden for forsikringsbranchen

Pragmatic Consult kender den danske pensions- og forsikringsbranche indgående. Inden for branchen har vi således arbejdet med: Udviklingsprojekter, driftsopgaver og generel it-konsulentassistance, og vi har indgående kendskab til installation og deployering af Edlunds forsikringskerne samt versionshåndtering og drift.

Vi forstår pensions- og forsikringsselskabers verden, sprog og problematikker, og bistår med at få teknikken bag systemerne til at fungere effektivt, sikkert og smertefrit.

Navn: Pragmatic Consult A/S
Adresse: Stadagervej 42, 2730 Herlev
Telefon: +45 44 92 23 77
Web: www.pragmaticconsult.com

Edlund A/S Bjerregårds Sidevej 4 DK-2500 Valby T +45 3615 0630