Edlunds nye pensionsløsning sparer tid og penge i PenSam

Edlund har bygget en ny it-løsning til PenSam, som følger principperne i samskabende softwareudvikling. Med udgangspunkt i pensionsbranchens fælles behov kan løsningen ikke bare bruges af PenSam, men af alle liv- og pensionsselskaber i Danmark. Det ser den administrerende direktør i PenSam store perspektiver – og besparelser – i.

Fleksibelt samarbejde om fleksibel software. Det har været mantraet for udviklingen af PenSams nye it-løsning fra Edlund. Den samlede løsning består af selvstændige moduler, som til sammen systemunderstøtter hverdagens mange opgaver i et liv- og pensionsselskab. Kombinationen af standardsoftware og branchespecifik funktionalitet klinger godt hos den administrerende direktør i PenSam, Torsten Fels. 

Det er min oplevelse, at pensionsselskaber er udfordret af mange af de samme forretningsmæssige problemstillinger. Der kan spares tid og penge og skabes bedre it-løsninger ved at arbejde meget tættere sammen end i dag. Der er utroligt meget at hente, hvis branchen kan udvikle fælles løsninger, i stedet for at alle har deres eget

Torsten Fels

Administrerende direktør i PenSam

Eksempel på ny produktstrategi

Hos Edlund er man glade for resultatet af det tætte samarbejde med PenSam. Modsat den traditionelle tilgang, hvor parterne sidder i hver deres ende af en lang udviklingsproces, har denne proces båret præg af løbende behovsafklaring og justeringer af den endelige løsning. Det er netop den form for værdibaserede udviklingsprocesser, Edlund satser på i fremtiden, siger Christian Scheuer, som er administrerende direktør i Edlund. 
 

Vi er rigtig stolte af den løsning, vi har lavet sammen med PenSam. Dels fordi den er udviklet til at dække PenSams behov, og dels fordi modulerne i den samlede løsning også har værdi for alle andre liv- og pensionsselskaber i Danmark. På den måde er den nye løsning et godt eksempel på, hvad vi vil i Edlund. Vi vil udvikle løsninger med tværgående synergier, hvor vi bryder den gamle væg-til-væg-systemunderstøttelse op i selvstændige moduler, så kunderne frit kan vælge den funktionalitet, der passer til deres forretning.

Christian Scheuer

Administrerende direktør i Edlund

PenSam gik live med deres nye liv og pensionsløsning medio oktober 2022.