SAMARBEJDE OG UDVIKLING

Liv- og pensionsbranchen er udfordret af stigende compliance-krav, høje kundeforventninger og et komplekst systemlandskab. Tendensen indenfor softwarebranchen går i retning af mere fleksibilitet i systemunderstøttelsen, bedre brugeroplevelser og dybere dataintegrationer

SAMARBEJDSMODEL

I Edlund får vi de to strømninger til at mødes ved at bruge kundernes input som blueprint for vores softwareudvikling. Hvilke problemer fylder eksempelvis mest i hverdagen? Hvilken funktionalitet vil lette en arbejdsproces? Er der handlinger, der kan automatiseres? Det er alt sammen erfaringer og overvejelser, der har direkte indvirkning på, hvordan vi bygger moduler til liv- og pensionsselskabet. 


Udmøntningen af fællesskabsstrategien er fem forskellige samarbejdsfora under navnet Edlund Connect, hvor vi blandt andet drøfter behovet for nye løsninger. Hvis grundlaget for at bygge en ny løsning er stærkt nok, bliver samarbejdet løftet i en standardiseret udviklingsproces.

Samarbejdsfora for kollegaer i liv og pension. 
Åben dialog om behov og krav fremtidens it-understøttelse.
Standardløsninger på branchens største it-udfordringer. Deling af udviklings- og driftomkostninger.

UDVIKLINGSMODEL

LÆS MERE HER