EDLUNDS FORECAST-MODUL LEVERER HØJ DATAKVALITET OG GOD PERFORMANCE

Målt på systemfleksibilitet, rå regnekraft og driftsstabilitet understøtter PFA Pensions nye cloudbaserede prognoseberegner selskabets fremtidsvisioner og forretningsstrategi.

PFA Pension samarbejder med Letpension om distribution af PFA’s pensionsprodukter til privatmarkedet. Ét af de vigtigste øjeblikke for en kunderådgiver i Letpension er det tidspunkt, hvor de i dialogen med en kunde, skal fremkalde prognoseberegninger på skærmen. Kunden taler forskellige fremtidsscenarier igennem, rådgiveren taster scenarierne ind i systemet, og netop dér skal tallene kaldes hurtigt frem, så hverken kunde eller rådgiver oplever ventetid i rådgivningsøjeblikket. Det var denne forretningskritiske udfordring, der fik Letpension til at efterspørge hurtigere svartider, når de lavede prognoseberegninger. Dette behov lyttede PFA Pension til og tog ønsket med videre til Edlund, som leverer policeadministrationssystemet til PFA. Edlund præsenterede PFA Pension og Letpension for prognoseberegneren FORECAST, og derefter satte de tre parter gang i en test af det nye modul. “Det var en god iterativ proces, hvor alle tre parter var involveret,” siger Even Elias Austevoll, chef for Produktplatform, Product & Process Management i PFA.

Vi testede, kom med feedback, og Edlund justerede løsningen, så den passede til vores behov. FORECAST skulle blandt andet tilpasses vores øvrige produkter, fordi der ligger en matematisk model bag måden, vi regner på i vores andre systemer. Der er det vigtigt, at tallene stemmer overens på tværs af porteføljen. Det brugte vi lidt tid på, men vi fik det løst.

Even Elias Austevoll

Chef for Produktplatform, Product & Process Management i PFA

Even Elias Austevoll, chef for Produktplatform, Product & Process Management i PFA

Cloud en ikke-faktor

Efter implementeringen af FORECAST indgik de tre parter i en hypercare-periode på tre måneder.

“Efter tre uger besluttede vi at afslutte hypercare-perioden. Driftsstabiliteten var som ønsket, performance var god, og vi fik ingen kommentarer på datakvaliteten. Alt sammen var meget tilfredsstillende,” siger Even Elias Austevoll. 

Han forklarer, at de forud for implementeringen af FORECAST faktisk var lidt bekymrede for kombinationen af en cloudløsning og høje oppetider. Men de bekymringer viste sig at være grundløse.

“Jeg har aldrig hørt nogen beklage sig over oppetider eller performance. Og det ville jeg have gjort, hvis det var et problem. Der var lige noget, der skulle på plads omkring databehandleraftaler, men ellers har det konceptuelle i, at det var en cloudløsning, ikke fyldt noget.”

Bygget til fremtiden

Even Elias Austevoll fortæller, at FORECAST har løst en specifik udfordring i Letpension nu og her, men at modulet også rummer et stort fremtidsperspektiv for PFA Pension. Når PensionsInfo i 2023 kommer til at rumme flere data om danskerne pensionsforhold, stiller det større krav til performance i pensionsselskabernes understøttende systemer. I princippet kunne PFA’s policeadministrationssystem godt foretage prognoseberegningerne på PensionsInfos udbyggede datasæt, men af drifts- og risikoårsager vil PFA Pension hellere afvikle den øgede trafik udenfor policeadministrationssystemet. Her er det modulbaserede FORECAST rent systemteknisk en oplagt løsning til formålet.

Denne gang er det PensionsInfo, men næste gang igen er det måske et andet tredjepartssystem, vi har brug for at udstille data til. Uanset hvem tredjeparten er, og på hvilke vilkår datatrafikken skal køre, passer Edlunds modultankegang godt ind i vores digitaliseringsstrategi. Vi vil gerne have så meget fleksibilitet som muligt, så vi nemt og hurtigt kan tilpasse os fremtidige krav og behov.

Even Elias Austevoll

Chef for Produktplatform, Product & Process Management i PFA

Edlund i styringsrollen

For PFA Pension har FORECAST-projektet været et godt eksempel på, hvordan forskellige parter kan byde ind på forskellige niveauer i en fælles udviklings- og implementeringsproces. Det er dog en central pointe, at det var Edlund og ikke PFA Pension, der havde styringsrollen i samarbejdet.

“Den samarbejdsmodel var med til at sikre, at der ikke var nogen, der talte forbi hinanden, og at der ikke var opgaver, der blev tabt på gulvet. Med alt det, man stadig skal levere til forretningen midt i en implementeringsproces, var det en god ide, at Edlund tog den rolle,” slutter Even Elias Austevoll.