ØKOSYSTEM FOR UDVEKSLING AF DATA

Med de fire moduler i Contribution Hub kan I løfte jeres indbetalingsproces til et helt nyt niveau. 

CONTRIBUTION HUB

De fire moduler i Contribution Hub består af UPDATE, PAYMENTS, VALIDATION og EXTENDED. 

UPDATE

AUTOMATISERET PUSH-INFORMATION TIL LØNSYSTEMER

Med Edlunds modul UPDATE kan I vende informationsflowet omkring indbetalingsprocesser om, så der genereres en automatiseret push-besked til kundernes lønsystemer, når visse forhold ændrer sig. På den måde fjerner I manuelle opdateringer i jeres kunders lønsystemer, I øger datavaliditeten og sikrer i sidste ende datakonsistensen i økosystemet.

 

UPDATE giver mulighed for at:

  • Ændre pensionsudbyder (leverandørskifte)

  • Ændre den individuelle bidragssats (-%)

  • Ændre den kollektive bidragssats (-%)

PAYMENTS

SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF INDBERETNINGER OG INDBETALINGER

Edlunds modul til håndtering af indbetalinger, PAYMENTS, understøtter den fulde forretningsproces, fra I modtager indberetninger og indbetalinger, til pengene er placeret på en kundes police. PAYMENTS-modulet giver en række muligheder og forretningsfordele. Bl.a. integration til tredjepartssystemer såsom Nets og Statens Lønsystem (SLS); opsætning af egne forretningsregler i opkrævningsforløbet (ex rykkere, gebyrer og frister); opsætning af specifikke datavalideringer ved modtagelse af indberetninger; opsætning af maskinel datavask og masseredigering af filer. Der er fuld sporbarhed i PAYMENTS hvilket også vil fremgå af jeres bogføringsfiler.

EXTENDED

STØRRE KUNDETILFREDSHED MED FLERE DATAPUNKTER

Edlunds modul EXTENDED giver mulighed for at bruge flere relevante data tidligere i indbetalingsprocessen, f.eks. ansættelsesdato, fratrædelsesdato og øvrige ændringer i ansættelsesforhold. Med adgang til flere og mere relevante data tidligere i processen kan I levere en bedre og mere proaktiv kundeoplevelse, eksempelvis ved onboarding.

 

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Vil I gerne høre mere om Jeres muligheder inden for CONTRIBUTION HUB? Så kontakt os, og lad os sammen se på, hvilke fordele I kan opnå. Vi sidder klar til en uforpligtende snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på Jeres spørgsmål.