Gartnernes Forsikring i produktion

9. July 2008

Gartnernes Forsikring er nu i produktion med bil- og arbejdsskadesforsikring. Skade.Net®-løsningen omfatter væsentlige områder som f.eks.: Policeadministration, skadesadministration, opkrævning, rykning og modtagelse af indbetalinger samt hån

Read more

PFA har indgået aftale med Edlund A/S

26. June 2008

PFA har indgået aftale med Edlund A/S om udvikling af en Liv.Net®- og UnitLink.Net®-baseret løsning. Løsningen vil bl.a. omfatte aftalekonfigurering, policeadministration, beregningskerne og unit link.

Read more

FSP overdrager medlemsadministration til Forca

25. June 2008

Forca indgår aftale med FSP Pension om medlemsadministration. FSP’s administration skal derfor integreres i Forcas nuværende system baseret på Liv.Net®.

Read more

ATP produktionssætter PDK

20. May 2008

ATP produktionssætter løsning for PDK (PensionDanmark). Løsningen omfatter en halv million medlemmer. Policeadministrationen er baseret på en Liv.Net®-løsning. 

Read more

Produktionssætning hos VÍS i Island

26. March 2008

VÍS, Islands største forsikringsselskab, har gennemført den første af tre produktionssætninger i 2008. I løbet af de tre produktionssætninger vil Skade.Net®-løsningen være i fuld produktion for en bred vifte af privat- og erhvervsprodukter me

Read more

Vellykket overgang for MP Pension

29. February 2008

Med virkning fra 1. januar 2008 er MP Pensions nye administrationssystem i drift. I 2008 skal pensionskasserne AP (Arkitekternes Pensionskasse) og PJD (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger) indgå i samme løsning.

Read more