Fremover bliver det afgørende for pensionsselskaber at have de rigtige værktøjer til værdiansættelse af hensættelser

For at Danmark kan følge de europæiske standarder på området forventes det, at Finanstilsynet snarligt kommer med en ny anvisning med opdaterede principper for hensættelsesmodellering på basis af Solvens II og fremregning af balancen, som kan bruges til stokastiske scenarier.

ACTULUS er kompatibel med nye regler

ACTULUS er Edlunds avancerede beregningsplatform til risiko, regnskab og solvens. I 2017 blev fremregning af balancen releaset i ACTULUS. Det giver mulighed for at benytte stokastiske scenarier til hensættelsesberegninger samt mulighed for at beregne virkninger af fremtidige strategiske beslutninger og lønsomhed.

Features i fremregning af balancen

  • Beregningsmodeller fra ACTULUS: Fuld integration til cashflows generet i ACTULUS
  • Cloud platform: Høj performance, automatiske opdateringer og alle driftsfordelene ved en cloud-tjeneste.
  • Integreret beslutningsmotor: Giver mulighed for at matche forskellige aktivscenarier med passivberegningerne under strategiske scenarier.

Sammenlagt giver dette virksomhedens ledelse et stærkt beslutningsgrundlag, som kan kvantificere effekten af værdiansættelse, kommende forretningsstrategier og lønsomhed. Både i dag og i fremtiden.

Nyt forskningsprojekt booster udviklingen af fremregning af balancen i ACTULUS

I slutningen af 2017 bevilligede Innovationsfonden funding til det nye forskningsprojekt ”Projection of Balances and Benefits in Life Insurance (ProBaBLI)”, som er et samarbejde mellem Edlund A/S, Københavns Universitet og IT-Universitetet under ledelse af Professor Mogens Steffensen (KU) og Professor Peter Sestoft (ITU). Hovedelementet i ProBaBLI er fremregning af balancen på basis af stokastiske scenarier. ACTULUS vil løbende høste resultater fra forskningsprojektet og dermed vil projektet booste softwareudviklingen af fremregning af balancen i ACTULUS.

Kontakt

Edlund A/S, Chief Commercial Officer, Peter Glargaard, (+45) 36153826, peter.glargaard@edlund.dk