AP Pension vælger Edlunds produkt ACTULUS® til at opfylde deres ønske om en cash flow-motor til bedre at modellere de komplicerede tilstandsmodeller i deres syge- og ulykkesprodukt for tab af erhvervsevne, herunder modregning af offentlige ydelser.

ACTULUS® er Edlunds næste-generations platform der består af ACTULUS Portfolio Calculator til solvens-, regnskab- og risikostyring ved beregning af markedsværdier og cashflows, samt PROBABLI, der udfører Asset Liability Management (ALM) og samtidig sikrer compliance i forhold til gældende og kommende lovgivning om selskabernes opgørelse af regnskab og solvens.

AP Pension har valgt at skifte deres eksisterende leverandør ud til fordel for hele ACTULUS®-pakken, og det er en proces, der har krævet grundige overvejelser. Derfor har der også i hele processen været et meget tæt samarbejde mellem parterne, for at sikre at der blev leveret et produkt, der var optimeret til at imødekomme alle AP Pensions forretningsmæssige behov.

”Vi sørgede for at få afdækket AP’s behov tidligt i forløbet, og derefter påbegyndte vi et effektivt analyseforløb. Resultatet blev et nyt standardprodukt til avancerede beregninger for SUL produkter. Derudover dækkede analysen de to andre standardprodukter ACTULUS Portfolio Calculator og PROBABLI. Samarbejdet med AP var utroligt konstruktivt og effektivt, og i Edlund fik samtidig udvidet vores eksisterende produkt”, siger Kristian Juul Schomacker, der er Product Manager i Edlund.

AP Pension havde også store forventninger til samarbejdet og udvidelsen af produktet:

”Efter en snak med Edlund følte vi os overbeviste om, at de ville være leveringsdygtige med en udvidelse af ACTULUS til vores syge- og ulykkesprodukt for tab af erhvervsevne. Vi kender flere af aktuarerne i Edlund, og vores fornemmelse er, at metode og matematik bag Actulus er robust og velfunderet.

Vi har en forventning om, at Edlund fortsat vil stille med et hold af kompetente og lydhøre medarbejdere, der har en forståelse og vision for, at Edlunds produkter er moderne og indgår i et effektivt og smidigt driftsetup hos os”, siger Jakob Christensen, Afdelingschef for Model og Udvikling i AP Pension.

Læs mere om ACTULUS®.