Edlund bruger universitetseksperter til matematisk problemknusning og skaber ny it-succes

Edlund har i samarbejde med forskere fra KU og ITU udviklet en it-løsning, der kan lave avanceret risiko-, regnskabs- og solvensstyring i liv- og pensionsselskaber. Projektet demonstrerer, hvordan erhvervslivet og forskningsverdenen sammen kan producere ny viden og skabe et kommercielt bæredygtigt produkt.

Fra 2011 til 2016 samarbejdede Edlund med eksperter fra IT-Universitetet (ITU) og Københavns Universitet (KU) om at lave en ny it-løsning. Løsningen skulle hjælpe liv- og pensionsselskaber med at lave opgørelser af regnskab, risiko og solvens jævnfør nye krav særligt rettet mod Solvens II-direktivet. Projektbevillingen kom dengang fra Højteknologifonden (senere omdøbt til Innovationsfonden), og det resulterede i produktet Actulus Portfolio Calculator (APC), som siden er blevet brugt som cashflow-generator i flere danske liv- og pensionsselskaber.

I et nyt projekt finansieret af Innovationsfonden har Edlund udviklet endnu en it-løsning i samarbejde med aktuarer og dataloger fra KU og ITU. Løsningen hedder PROBABLI, og den kan anvendes til fremregning af balancen og Asset Liability Management (ALM). Ligesom det var tilfældet med udviklingen af APC, udsprang den oprindelige idé til udviklingen af PROBABLI også af de nye branchekrav i Solvens II.

Direkte adgang til ekspertviden

I Edlund kan man konstatere, at adgangen til ph.d.-studerende og professorer fra KU og ITU har haft en meget konkret betydning for projekts forløb og succesfulde udfald.

“Samarbejdet har blandt andet fungeret på den måde, at vi er kommet hjem fra møder med vores kunder og har præsenteret de ph.d.-studerende for svære matematiske problemstillinger. De problemstillinger har vi løst sammen og sat på formel – blandt andet ved at inddrage professorerne. Det vil sige, at der går en lige linje fra opstillingen af en kompleks matematisk model til den kode, der nu ligger i PROBABLI. Det illustrerer meget godt værdien af samarbejdet med universiteterne for os,” siger Kristian Juul Schomacker, Product Manager i Edlund.

Han forklarer, at PROBABLI bærer tydeligt præg af at være udviklet i et forskningssamarbejde. De matematiske modeller i løsningen er meget avancerede og præcise, hvilket er noget af det, der adskiller PROBABLI fra konkurrerende løsninger.

Samarbejde med samfundsværdi

På Københavns Universitet har professor i livsforsikringsmatematik, Mogens Steffensen, både været involveret i udviklingen af APC og PROBABLI. Han hæfter sig ved, at samarbejdet beriger alle parter.

“Fordi efterspørgslen til dette projekt kommer fra et markedsbehov, ligger indholdet på kanten af, hvad vi normalt beskæftiger os med. Én af fordelene for os er dog, at vi med viden fra projektet ikke bare kan skrive videre på det seneste kapitel i lærebøgerne, men at vi kan skrive helt nye kapitler. Og så er det tilfredsstillende, at vores forskning kommer til markedet så hurtigt,” siger Mogens Steffensen.

“Universiteterne ligger inde med viden, som kan bruges meget effektivt i de løsninger, branchen er på udkig efter. Det er PROBABLI et godt eksempel på. Hvis man kobler de rigtige forskere på de rigtige projekter, kan mange løsninger blive forbedret markant. Derfor er Innovationsfonden også en genial og – i international sammenhæng – ret unik form for projektbevilling. Edlund får forbedret deres produkt, vi henter inspiration fra samfundsrelevante problemstillinger og er allerede i gang med at skrive forskningsbaserede artikler, og Innovationsfonden investerer i et kommercielt bæredygtigt produkt.”

Innovationsfonden har støttet udviklingen af PROBABLI med 10 mio. kroner. APC og PROBABLI bliver i dag anvendt i fire liv- og pensionsselskaber i Danmark.

For yderligere information

Kristian Juul Schomacker
Product Manager, Edlund
M: kristian.schomacker@edlund.dk
T: 3615 3854

Mogens Steffensen
Professor i livsforsikringsmatematik, KU
M: mogens@math.ku.dk
T: 3532 0789