Edlund A/S skød bolden over på medarbejdernes banehalvdel, da virksomheden i sidste uge afholdt deres første interne Hackathon. Målet var at genfinde noget af den gamle entreprenørånd, der i takt med at virksomheden er vokset, har let ved at blive glemt.

“Innovation er ikke en tilskuersport, man skal involvere sig med hud og hår.” Sådan lød et af kernebudskaberne fra facilitator, Finn Kollerup, da han skulle forklare konceptet bag et såkaldt Hackathon som it-virksomheden afholdte sidste uge. 155 ud af Edlunds godt 250 medarbejdere deltog og skulle tilsammen løse 34 forskellige ”udfordringer” om alt fra kodning til kultur.

Eventet fandt sted i Edlunds nye domicil på La Cours Vej på Frederiksberg, der i anledningen ikke lignede en traditionel IT-virksomhed. Mødelokalerne var blevet til arbejdsstationer med papir, plancher og post-its, og på bordene lå tibetanske bedeklokker som grupperne kunne bruge til at signalere timeout, hvis bølgerne gik for højt.

Vil være bedre til at facilitere medarbejderdrevet innovation

Edlund er inden for de sidste år vokset markant, hvilket har resulteret i, at en del nye fagområder og afdelinger er blevet introduceret i virksomheden. Samtidig arbejder en stor del af medarbejderne ude på forskellige kundeprojekter og det skaber visse udfordringer i forhold til videndeling i organisationen. Hackathonet var derfor en del af en bevidst strategi fra Edlund, der skal skabe bedre videndeling samt sikre, at der i fremtiden blive genereret flere innovative idéer i virksomheden.

”Det er langt nemmere at udveksle ideer når man er en lille virksomhed end når man er en stor. Men det er meget vigtigt, at vi stadig formår at bruge vores medarbejderes store videnspulje optimalt. Man kan ikke bare parkere innovation i en enkelt afdeling, det kommer nede fra og op. Hackathonet skal derfor være med til at sikre, at de gode ideer vores medarbejdere har bliver hørt og udviklet, og på den måde sikre mere innovative løsninger til Edlund”, udtaler Edlunds Tranformation Director og hovedarrangør af eventet, Tue Albertsen.

Krydsbestøving på tværs af kompetencer

Efter en kort introduktion, blev deltagerne sluppet løs og inddelte sig i interesser og teams. Det fløj med post-its, latter og gode ideer, og i løbet af de to dage som hackathonet varede blev der arbejdet intenst på at blive færdig, så deltagerne fredag eftermiddag kunne præsentere løsningerne for resten af virksomheden, heriblandt for Edlunds CEO, Morten Steiner som havde store forventninger til slutresultatet.

“Vores medarbejderes viden er vores vigtigste ressource. Derfor har dette hackathon to formål: dels at få organisationen tættere på hinanden og dermed træne medarbejdernes samarbejdsevner, således at vi kan få de forskellige erfaringer til at supplere hinanden på bedste vis, og dernæst at skabe noget konkret. Jeg tror på, at når vi har det sjovt og arbejder på tværs af kompetencer kommer de kreative idéer og tanker. Jeg ser derfor meget frem til at se nærmere på outputtet”, udtalte Morten Steiner, som selv deltog aktivt i hackathonet.

Denne pointe var en af deltagerne, Kirsten Kaasen, som til daglig arbejder som programkoordinator hos Velliv i Ballerup, helt enig i:

”Jeg synes det er et rigtig godt initiativ, fordi vi sidder så spredt som vi gør. Der er en meget stor værdi i at have nogle dage, hvor alting ikke er skemalagt, men hvor der er mulighed for at udveksle ideer med sine kollegaer på tværs af profession og kompetencer. Det gavner både samarbejdet fremover og skaber en større følelse af samhørighed”.

Fra mødekultur til machine learning

Outputtet fra hackathonet var mangfoldigt. Store plancher med alt fra idéer om mødekultur til machine learning prydede den store trappeopgang i virksomheden. Nu er det op til Edlunds CEO, sammen med sin ledergruppe, at gennemgå ideerne og udvælge, hvilke af koncepterne der er værd at arbejde videre med.