Innovationsfonden har netop offentliggjort, at Edlund A/S sammen med Københavns Universitet og IT-universitetet får 9 mio. til udvikling af en ny beregningsplatform, der kan udregne pensionsselskabernes forrentning i en række fremtidige scenarier.

Projektets navn er "Projection of Balances and Benefits in Life Insurance". Vi kalder det "ProBaBLI".

Hovedelementet i ProBaBLI er fremregning af balancen på basis af stokastiske scenarier. Fremregning af balancen øger indsigten i virksomhedens forretning og giver således mere valide hensættelser. Funktionaliteten giver mulighed for at matche forskellige aktivscenarier med passivberegningerne og skærper dermed fokus på risikostyring og hensættelser. Sammenlagt giver det virksomhedens ledelse et stærkt beslutningsgrundlag, som kan kvantificere lønsomhed og effekten af kommende forretningsstrategier. I dag, 1, 5 eller 10 år ud i fremtiden.

Et hot emne hos Finanstilsynet

Grundet øget fokus fra Finanstilsynet på basis af nye krav fra EU, er fremregning af balancen et højaktuelt emne som diskuteres af F&P, pensionsselskaberne og Finanstilsynet. Og projektet bliver således lanceret på et tidspunkt, hvor en løsning på pensionsselskabernes udfordringer er i høj kurs.

Det er anden gang, at et Edlund-projekt er blevet finansieret af Innovationsfonden. Sidste gang var resultatet ACTULUS®, en næste-generation platform til beregning af markedsværdier og cash flows. Formålet med det nye projekt er at udnytte denne beregningsplatform til bedre forståelse af regnskabsbalancen og strategiske beslutninger. Første version af fremregning af balancen blev allerede releaset i september 2017, og investeringen fra Innovationsfonden er med til at accelerere og avancere udviklingen af fremregning i balancen.

”For pensionsselskaberne er det helt afgørende, at de har de rigtige værktøjer til at være compliant, men også til at se videre end det. Det bidrager ProBaBLI med. Derfor er vi meget tilfredse med investeringen fra Innovationsfonden, som gør at udviklingen af fremregning af balancen kommer til at ske hurtigere og bedre. Derudover er jeg selvfølgelig meget glad for samarbejdet med KU og ITU, og at vi sammen kan være med til at uddanne nye ph.d’er”, udtaler CEO for Edlund Morten Steiner.

Om projektet

Innovationsfonden investering: 9.1 mio. kr.

Samlet projektinvestering: 27 mio. kr.

  • KU: 3,1 mio. kr. (Innovationsfonden: 6,2 mio. kr.)
  • ITU: 1,0 mio. kr. (Innovationsfonden: 2,9 mio. kr.)
  • Edlund A/S: 13,8 mio. kr. (Innovationsfonden: 0.0 mio.kr.)

Projektet er 4-årigt og løber frem til den 1.1.2022.

Kontakt

Edlund A/S, Chief Commercial Officer, Peter Glargaard, (+45) 36153826, peter.glargaard@edlund.dk