Edlund A/S er landet på listen over Danmarks mest succesfulde it-virksomheder, fordi man har formået at kombinere aktuarens og datalogens fagligheder. Men også fordi man er lykkedes med at tiltrække dygtige medarbejdere og sikre dem kvalitet i omgivelserne, som smitter af på it-løsningerne.

”Jeg har aldrig oplevet en virksomhed, hvor der er højere til loftet eller et højere niveau af uddannelser. Vi har i dag ekstremt veluddannede medarbejdere, hvoraf en lang række har ph.d.er og doktorgrader. Vores medarbejdere er en afgørende grund til vores succes,” siger Morten Steiner, som er CEO i Edlund A/S.

Fra det nuværende hovedsæde på toppen af Valby Bakke kan Morten Steiner da også konstatere, at han udover 200 veluddannede medarbejdere også leder en af Danmarks mest succesfulde virksomheder. Edlund er således nummer 31 på den liste over de 50 mest succesfulde, danskstartede it-virksomheder, som Computerworld i denne uge har sammensat.

”Det er i høj grad Edlunds historie og vision, der er den afgørende driver for vores placering på listen,” siger direktøren for Edlund, som leverer it-løsninger til liv- og pensionsbranchen og i 2016 blev købt af KMD.

Kvalitet i omgivelser giver kvalitet i software

Det er historien om aktuaren Erling Edlund som stiftede en virksomhed, hvor kodeordene fra første færd var kvalitet, troværdighed og faglighed. Historien tog fart i en villa på Valby Bakke, hvor Erling Edlunds vision hurtigt blev tydelig, da han fik villaen restaureret og indrettet til Edlunds hovedsæde med en så skarp sans for kvalitet, at han fx selv tog til Finland for at udvælge præcis de træer, som skulle bruges til parketgulvet.

”Erling Edlund var fra starten bevidst om det, han ville bygge. Han vidste, at det kan være svært at synliggøre kvaliteten i software. Men hvis medarbejderne arbejdede i omgivelser af en høj kvalitet, var det hans håb, at dette fokus på kvalitet i omgivelserne også ville smitte af på kvaliteten af softwaren. Og det er i høj grad lykkedes, for vores software og kode er virkelig af den højeste kvalitet. Det handler om kvalitet i alt, der bliver lavet, for at sikre kvalitet i softwaren,” siger Morten Steiner.

Det samme fokus på kvalitet vil også være gennemgående, når Edlund om kort tid begiver sig ud på en ny rejse. For første gang bliver det nemlig muligt for alle virksomhedens medarbejdere at sidde i samme hus, når de flytter fra villaerne på Valby Bakke og til et nyt domicil på den anden side af Frederiksberg Have. Sansen for kvalitet tager de selvfølgelig med.

En moderne it-løsning

Edlunds rejse og historie hænger uløseligt sammen med de danske arbejdsmarkedspensioner, som er kollektive overenskomster på et fagområde eller gennem aftaler på den enkelte arbejdsplads. De blev for alvor udbredt i slutningen af 1980erne, og i 1991 blev der indgået en omfattende aftale om arbejdsmarkedspension for en lang række faggrupper på LO/DA-området.

Det tog ikke den anerkendte aktuar Erling Edlund lang tid at se mulighederne i at bygge moderne it-løsninger til pensionskasserne. Sammen med sønnen Thomas, som var datalog, satte han sig for at bygge en it-løsning, som kunne administrere og håndtere pensionsopgaverne på en moderne platform, hvor de fleste andre løsninger var baseret på ældre og ineffektive teknologier. Løsningen skulle kombinere Erling Edlunds ekspertise og faglighed som aktuar, og sønnen Thomas’ ekspertise inden for it – og på det grundlag blev Edlund skabt i 1992.

”Det er min personlige vurdering, at den symbiose, som opstod mellem far og søn var det, der skabte fundamentet for Edlunds succes,” siger Morten Steiner, som også fremhæver makkerparrets evne til at tiltrække og fastholde højt kvalificerede aktuarer og dataloger gennem årene.

Fagligheden er Edlunds fundament

”Vores fundament er i høj grad stadig fagligheden i vores løsninger. Vores succes bygger især på kombinationen af meget høj aktuarmæssig, matematisk og datalogisk forståelse og indsigt. Dette samles i velstruktureret software omkring de matematiske modeller,” siger Morten Steiner.

Direktøren fremhæver desuden Edlunds tætte relation til kunderne, som historisk har båret firmaet frem. ”Man har virkelig forstået kundernes behov og ønsker og forstået at omsætte det til gode it-løsninger. Vores kundenærhed har også været afgørende,” siger han.

Tiden er nu kommet til at nyttiggøre det tætte samarbejde og den dybe forståelse for markedet yderligere. Det sker ved at etablere en stærk brancheløsning, som sikrer en højere grad af genbrug og standardisering og med afsæt i kundernes mål og behov.

En ny strategi og en brancheløsning til en ny tid

”Vi fastholder fremadrettet vores fokus på høj kvalitet, høj troværdighed og høj faglighed, og vi vil med dette afsæt skabe mere standardiserede løsninger inden for de områder, hvor forsikringsselskaberne ikke konkurrerer, bl.a. administrationsdelen, således at de samlede it-omkostninger for vores kunder falder,” forklarer Morten Steiner.

”Det vil komme selskaberne og deres kunder til gavn ved lavere licenspriser og lavere omkostninger ved at sikre lovmedholdeligheden i deres løsninger,” siger han.

Morten Steiner understreger, at Edlunds strategi om at etablere en mere standardiseret brancheløsning har fået luft under vingerne ved KMDs overtagelse af virksomheden.

”Man kan sige, at Edlunds løsning er en motor. Det er så sandelig en Ferrari-motor, men vores kunder har hidtil været nødt til selv at købe et rat og fire hjul for at etablere en løsning, som dækker deres samlede behov i et moderne Liv og Pensionsselskab. Med KMD som ejer er vi nu i stand til at levere en fuldstændig og god slutkunde-oplevelse på tværs af kanaler. Vi vil stadig have vores Ferrari-motor, men nu i en familie, hvor vi bliver en markant spiller også på digitaliseringsområdet,” siger han.

”Det betyder, at vi kan gå til vores kunder med en helt anden value proposition. Vi kan levere en samlet løsning, og kan sige til kunderne, at vi inden for en årrække signifikant kan reducere deres udgifter, fordi vi strømliner og standardiserer. Det var ikke blevet til noget uden KMD,” siger Morten Steiner.

Så uanset om det handler om software på fire hjul eller digitalisering, står én ting fast: Historien om høj kvalitet og faglighed i Edlund lever videre.