Edlunds løsninger kombinerer stordriftsfordelene fra standardiserede løsninger med muligheden for fleksible selskabsspecifikke tilpasninger.

Effektiv policeadministration

Selskaber, der benytter sig af Edlunds løsninger, oplever ofte en markant sænkning af omkostninger til drift og vedligeholdelse af deres administrationssystem. Samtidig stiger medarbejdernes produktivitet og jobglæde, da mange trivielle rutiner automatiseres.

Mange oplever også et højere serviceniveau, da sagsbehandlerne kan besvare forespørgsler hurtigere og i færre arbejdsgange. Men god kundeservice er mere end kort ventetid og venlig behandling. Det er mindst ligeså vigtigt, at kunderne selv kan skaffe sig overblik over deres policer, pensioner og depoter, når de har brug for det. Samtidig skal sagsbehandleren kunne løse kundernes problemer hurtigt, hvis behovet opstår. Det kræver hurtige og fleksible IT-systemer.

Edlunds aftalesystem gør det nemt at skræddersy løsninger til individuelle firmakunder og personalegrupper. Og med Edlunds fleksible Unitlink-modul kan selskabet tilbyde individuelle investeringsmuligheder til de enkelte deltagere i firmaordninger.

Effektive og selvstændige medarbejdere

Vores mål er, at alle medarbejdere skal kunne hjælpe kunder og kolleger hurtigt og effektivt. Som hovedregel siger vi, at 80% af sagerne skal kunne afsluttes i én arbejdsgang.

Bedre løsning - billigere i drift

Edlunds løsninger hjælper dig med at nedbringe omkostninger på flere planer:

  • Hurtigere og mere effektive arbejdsgange
  • Markant sænkning af omkostninger til drift og vedligeholdelse af dit IT-miljø
  • Mere præcis rapportering

En moderne brancheløsning, som er baseret på de nyeste teknologier, kan give en markant effektiviseringsgevinst. Typisk kan besparelsen i tid være op til 25% afhængig af det IT-mæssige udgangspunkt. Herudover oplever brugerne et løft i personlig produktivitet og jobkvalitet, da mange trivielle rutiner forsvinder.

Samtidig får ledelsen med Edlunds integrerede løsning nem og hurtig adgang til præcise tal for risiko og cashflow. Det giver et bedre beslutningsgrundlag og sikrer, at selskabet lever op til Finansstyrelsens krav.

Del dine IT-omkostninger

Mange selskaber bruger i dag mange ressourcer på drift og udvikling af egenudviklede løsninger, der bygger på gamle IT-platforme og principper. Disse uproduktive udgifter kan nedbringes væsentligt med en standardløsning.

En Edlund-løsning består typisk af 85% standard-moduler, som anvendes af en lang række eksisterende kunder. Edlund-kunder udgør mere end 60% af det danske Liv og Pensions-marked (målt i bruttopræmier). Du bliver derfor del af – og deler udgifter med – Danmarks største udviklingssamarbejde. Alle kunder kan udnytte den samme softwarekerne, og derved bliver selskabernes samlede omkostning ved produktet lav sammenlignet med de øvrige løsninger på markedet.

Vi tilpasser vores standardløsning i forhold til vores kunders specifikke behov, tester grundigt og slutter med en kørende løsning, der lever fuldt op til kravsspecifikationen.

Vil du vide mere om Edlunds løsninger?