På denne side finder du oplysninger om juridiske forhold vedrørende brug af edlund.dk.

1. Rettigheder
2. Ansvar
3. Links
4. Privatlivspolitik
4.1 Cookies
5. Pligtmæssige oplysninger

1. Rettigheder

Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører Edlund A/S (CVR: DK16 51 41 79) og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.

Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med Edlund.

Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden Edlunds forudgående skriftlige tilladelse. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden Edlunds forudgående skriftlige tilladelse.

Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra websitet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Det er dog tilladt for brugere af websitet frit at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til artikler på websitet, så længe dette sker på en loyal måde og i overensstemmelse med gældende dansk ret.

2. Ansvar

Brugen af websitet sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på websitet gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Edlund fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr.

Edlund hæfter ikke for fejl i programmel, fejl i beregninger, transmissionsfejl og andre fejl, der bevirker, at brugeren får forkerte eller mangelfulde oplysninger. Alle beregninger, der foretages via programmel stillet til rådighed på dette website, skal betragtes som vejledende og leveres uden ansvar for Edlund.

Enhver anden skriftlig aftale vedrørende brugen af dette website, indgået mellem Edlund og brugeren, har forrang frem for disse betingelser i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse betingelser og den nævnte anden skriftlige aftale.

3. Links

Dette website indeholder links til andre websites. Hvis disse links benyttes, vær da opmærksom på, at disse ikke er under Edlunds kontrol. Edlund er derfor ikke ansvarlig for indholdet af eller links i disse websites. Bemærk også at disse websites privatlivspolitik kan adskille sig fra Edlunds privatlivspolitik.

Det samme gælder for websites, der er forbundet til dette website via links.

4. Privatlivspolitik

Om behandling af persondata se venligst Edlunds privatlivspolitik.

4.1 Cookies

Om brug af cookies se venligst Edlunds politik om cookies.

5. Pligtmæssige oplysninger

Dette website ejes og drives af:

Edlund A/S
La Cours Vej 7
DK-2000 Frederiksberg
(+45) 36 15 06 30
edlund@edlund.dk