Effektiv kunderådgivning

Omkostningseffektiv kunderådgivning, kundebetjening og opgavestyring.

Solid kunderådgivning

Med CONNECTION får I et modul der bidrager til optimal kunderådgivning, og tager udgangspunkt i ex kundens jobsituation, pensionsovervejelser eller andre livshændelser.

Samlet kundeoverblik

CONNECTION sikrer et samlet informationsoverblik, så medarbejderen kan levere hurtig og kompetent kundebetjening.

Effektiv sagsstyring

Med CONNECTION får i et modul der effektiviserer opgavestyringen og opgaveløsningen gennem standardiserede processer.

Effektiv sagsstyring

Med CONNECTION får I mulighed for simpelt og effektivt at betjene jeres kunder og endvidere giver den jer:

  • Samlet overblik over kundens engagement og igangværende sager
  • Hjælp til at styre den konkrete opgave, hvadenten det er opgaver knyttet til kundehenvendelser, eller opgaver som følge af hændelser i kundens liv
  • Overblik over informationer fra underliggende systemer og simplificering af det samlede informationsbillede, så der kun vises, hvad der er relevant for den aktuelle opgaveløsning.

 

Hurtig og effektiv prognoseberegning

 

Ønsker I også hurtigt at kunne fremkalde prognoseresultater, når I rådgiver jeres kunder? Og vil I samtidig gerne opfylde PensionsInfos behov for at kunne levere pensionsydelser for flere år, aldre og scenarier?

 

Med FORECAST får I en komponent, der:

  • understøtter jeres beregning af prognoser, hurtigt og effektivt og for forskellige scenarier inden for branchens anbefalinger.
  • modtager policedata og prognoseoplysninger og herefter beregner prognoseydelser og returnerer dem.
  • kan foretage beregning og lagring af prognoseresultater og som giver mulighed for at vise resultatet i et browserbaseret format. Prognoseresultatet er baseret på inputdata med oplysninger fra de beregnede policedata og fælles prognoseforudsætninger.
  • kan integreres til forskellige komponenter i jeres it-landskab, f.eks. et policeadministrationsmodul eller et rådgivningsværkstøj. 
  • kan integreres i jeres eksisterende it-landskab; der indgås en individuel aftale om et integrationsprojekt. Servicemål for præcision og performance er kundespecifikke og aftales individuelt.

Vil du vide mere om Edlunds løsninger?