Pengestrømme

Robust og gennemtestet teknologi til håndtering af betalinger til og fra jeres kunder.

Automatisering

Komponenterne automatiserer alle de forretningsprocesser, der kan automatiseres ved ind- og udbetalinger.

Fleksibilitet

Komponenterne tager udgangspunkt i en branchestandard, men kan tilpasses jeres selskabsspecifikke forretningsregler for ex kontroller, afstemninger og godkendelser.

Datakvalitet

Komponenterne giver mulighed for fuld sporbarhed i alle processer, opsætning af datavask af indbetalinger og ekstra kontrol af manuelle udbetalinger.

CONTRIBUTION understøtter indbetalingsflow

CONTRIBUTION understøtter den fulde forretningsproces fra I modtager indberetninger og indbetalinger, til pengene er placeret på kundens police(r). Komponenten integrerer til tredjepartssystemer såsom Nets og Statens Lønsystem. Der er mulighed for opsætning af maskinel datavask og masseredigering af filer. Derudover er der mulighed for at I kan opsætte jeres egne forretningsregler i opkrævningsforløbet (ex rykkere, gebyrer og frister), og opsætte specifikke datavalideringer ved modtagelse af indberetninger. Desuden er der fuld sporbarhed i CONTRIBUTION, hvilket også vil fremgå i jeres bogføringsfiler.

Korrekt og rettidig udbetaling med DISBURSEMENT

DISBURSEMENT håndterer korrekt og datasikret udbetaling fra kundens police til kundens bankkonto. I denne proces sker der udveksling af filer, kvittering for filer samt afstemning af udbetalte beløb. Udbetaling til jeres kunder sker efter beregning af lovpligtige skatter og afgifter. De lovpligtige skatte og afgifter indberettes og afregnes til SKAT. Skal I overføre pensionsmidler til andre pensionsselskaber, sker det via integration til F&P’s EDI-løsning. I kan opsætte godkendelse og kontrol af udbetalinger for at opfylde jeres sikkerhedsregler, og der dannes automatisk udtræk af posteringer, som kan indlæses i jeres bogføringssystem.

Vil du vide mere om Edlunds løsninger?