Regnskabs-, risiko- og solvensberegning

Specialistværktøjer til beregning af markedsværdier og cashflows samt risikostyring.

Lovmedholdelighed

Komponenterne understøtter, at I kan leve op til gældende og kommende lovgivningskrav i Solvens II.

Fleksibilitet

Komponenterne APC, SUL og PROBABLI fungerer uafhængigt af hinanden og kan frit kombineres med andre løsninger i jeres eksisterende systemlandskab.

Forretningsstyring

Komponenterne understøtter avanceret risikostyring og giver jer mulighed for at udvikle balancerede investeringsstrategier.

APC som avanceret cashflow-generator

Skærpede europæiske og danske lovkrav har øget fokus på effektiv understøttelse af branchestandarder i liv- og pensionssektoren. ACTULUS Portfolio Calculator (APC) er en avanceret cashflow-generator til regnskabs-, risiko- og solvensstyring ved beregning af markedsværdier og cashflows. APC leverer standardiseret input til PROBABLI. 

Modellering af SUL

SUL-komponenten anvendes til modellering af syge- og ulykkesforsikringer (SUL) og understøtter risiko- og solvensberegning. Med SUL kan I beregne skarpe prisfastsættelser for jeres SUL-produkter. Komponenten adskiller sig fra andre leverandørers løsninger ved at kombinere offentlige sagsbehandlingsregler med jeres egne forretningsregler i en avanceret model der præcis beregner hensættelser og cashflows.

PROBABLI til fremregning af balancen

PROBABLI-komponenten anvendes til fremregning af balancen, jævnfør Solvens II-kravene og kan desuden benyttes til Asset Liability Management (ALM). Virkninger af fremtidige ledelsesbeslutninger indregnes og kvantificerer effekten af jeres forretningsstrategi, hvilket giver en robust og balanceret risikostyring.

Vil du vide mere om Edlunds løsninger?