Administrative basissystemer

Markedsførende basissystemer til håndtering af liv- og pensionsselskabers forretningsgange inden for eksempelvis ERP, HR, løn og rapportering.

Fleksibilitet

Komponenterne understøtter alle væsentlige forretningsprocesser i et moderne liv- og pensionsselskab.

Rapportering

Én af komponenterne er specifikt udviklet til at lette myndigheds- og ledelsesrapportering i liv- og pensionsselskaber.

Robusthed

Komponenterne bygger på gennemtestet teknologi fra bl.a. SAP, hvilket udgør et stærkt fundament for forretningsudvikling.

INSIGHT til branchespecifik rapportering

INSIGHT er et data warehouse-framework, der tager udgangspunkt i jeres behov for datarapportering. INSIGHT-komponenten hjælper jer med at opsamle, berige og visualisere data på tværs af organisationen og omsætte dem til konkrete forretningsværdier. Det sker ved hjælp af Microsoft Azure, Microsoft SQL Server, Power BI, TARGIT og IBM-teknologier. INSIGHT gør det eksempelvis enkelt at indsamle relevante oplysninger fra jeres kernesystem, så I med få klik kan generere de nødvendige ledelses- og myndighedsrapporter.

Effektive lønprocesser med KMD Payroll Cloud

KMD Payroll Cloud er en moderne lønløsning baseret på KMD Nettoløn, der indeholder lønberegner, integrationer, refusionsløsning og Payroll Control Center med stærk integration til både SAP HCM og SAP SuccessFactors. I den cloud-baserede leverancemodel sørger KMD bl.a. for rekvirering og indlæsning af skattekort, fil til eIndkomst, bogføringsfil til økonomisystemet, betalingsfil til Nets (m.fl.) samt afsendelse af lønsedler til e-Boks.

Fleksibel HR-løsning i SAP SuccessFactors Employee Central (EC)

SAP SuccessFactors EC kan samle hele organisationen og alle HR-processer i én løsning – bl.a. stamdata, løn, tidsregistrering, rekruttering, onboarding, målstyring, performance, kompensationsstyring, karriereplanlægning, efterfølgerplanlægning, kursusstyring og dashboards. Løsningen er procesopbygget for optimal understøttelse af HR-strategien og HR-årshjulet – hele vejen fra ansættelse til afsked. SAP SuccessFactors EC er baseret på gennemtestet SAP-teknologi og kan integreres med KMD Payroll Cloud.

Vil du vide mere om Edlunds løsninger?