Kunderejser og rådgivning

Omkostningseffektiv kunderÄdgivning, kundebetjening og opgavestyring.

Kunderådgivning

Komponenterne bidrager til optimal kunderådgivning, og tager udgangspunkt i ex kundens jobsituation, pensionsovervejelser eller andre livshændelser.

Kundeoverblik

Komponenterne leverer et samlet informationsoverblik, så medarbejderen kan levere hurtig og kompetent kundebetjening.

Sagsstyring

Komponenterne effektiviserer opgavestyringen og opgaveløsningen gennem standardiserede processer.

Effektiv sagsstyring med CONNECTION

CONNECTION-komponenten giver jer mulighed for simpel og effektiv betjening af jeres kunder og giver endvidere:

  • Samlet overblik over kundens engagement og igangværende sager
  • Hjælp til at styre den konkrete opgave, hvadenten det er opgaver knyttet til kundehenvendelser, eller opgaver som følge af hændelser i kundens liv
  • Overblik over informationer fra underliggende systemer og simplificering af det samlede informationsbillede, så der kun vises, hvad der er relevant for den aktuelle opgaveløsning.

 

Hurtig og effektiv prognoseberegning med FORECAST

Ønsker I også at hurtigt at kunne fremkalde prognoseresultater, når I rådgiver jeres kunder, og vil I samtidig gerne opfylde PensionsInfos behov for at kunne levere pensionsydelser for flere år,aldre og scenarier?

 

Med FORECAST får I en komponent, der:

  • understøtter jeres beregning af prognoser, hurtigt og effektivt og for forskellige scenarier inden for branchens anbefalinger.
  • der modtager policedata og prognoseoplysninger og herefter beregner prognoseydelser og returnerer dem.
  • der kan foretage beregning og lagring af prognoseresultater og som giver mulighed for at vise resultatet i et browserbaseret format. Prognoseresultatet er baseret på inputdata med oplysninger fra de beregnede policedata og fælles prognoseforudsætninger.
  • der kan integreres til forskellige komponenter i jeres it-landskab, f.eks. et policeadministrationssystem eller et rådgivningsværkstøj. Leveres FORECAST som en del af LIFELINK+, altså sammen med Edlund’s øvrige standardkomponenter, så er disse integrationer understøttet i løsningen.
  • der kan integreres i jeres eksisterende it-landskab; Der indgås en individuel aftale om et integrationsprojekt. Servicemål for præcision og performance er kundespecifikke og aftales individuelt.

 

Vil du vide mere om Edlunds løsninger?