Kunderejser og rådgivning

Omkostningseffektiv kunderÄdgivning, kundebetjening og opgavestyring.

Kunderådgivning

Komponenterne bidrager til optimal kunderådgivning, og tager udgangspunkt i ex kundens jobsituation, pensionsovervejelser eller andre livshændelser.

Kundeoverblik

Komponenterne leverer et samlet informationsoverblik, så medarbejderen kan levere hurtig og kompetent kundebetjening.

Sagsstyring

Komponenterne effektiviserer opgavestyringen og opgaveløsningen gennem standardiserede processer.

Effektiv sagsstyring med CONNECTION

CONNECTION-komponenten giver jer mulighed for simpel og effektiv betjening af jeres kunder og giver endvidere:

  • Samlet overblik over kundens engagement og igangværende sager
  • Hjælp til at styre den konkrete opgave, hvadenten det er opgaver knyttet til kundehenvendelser, eller opgaver som følge af hændelser i kundens liv
  • Overblik over informationer fra underliggende systemer og simplificering af det samlede informationsbillede, så der kun vises, hvad der er relevant for den aktuelle opgaveløsning.

Vil du vide mere om Edlunds løsninger?