Salg og service

Sammenhængende services til ledelsesrapportering, sagshåndtering og kundekommunikation.

Kundeloyalitet

Komponenterne er med til at styrke kundeloyaliteten, fordi I både proaktivt og reaktivt kan levere information, der tager udgangspunkt i kundens livssituation.

Automatisering

Komponenterne automatiserer opgaver, workflows og processer, så I får frigjort ressourcer til forretningsudvikling.

Procesoptimering

Komponenterne kan med dyb indsigt i jeres datamængder, arbejdsgange og serviceleverancer understøtte procesoptimering på flere niveauer.

WorkZone til kompleks sagshåndtering

WorkZone hjælper jer med at identificere ineffektive arbejdsgange og optimere dem. Kunderne undgår dermed lange svartider og utilfredsstillende rådgivning. Både privat- og virksomhedskunder kan få et indblik i deres egen sag, og I kan proaktivt informere om sagsstatus, eventuelle behandlingsforløb og supplerende tilbud. WorkZone giver et struktureret indblik i kundernes oplysninger på tværs af forskellige fagsystemer og kan derudover levere ledelsesrapportering. Løsningen hjælper jer med risikovurderinger og styrker jeres indblik i egne processer.

Styrket kundedialog gennem CXPaaS

Customer Experience Platform-as-a-Service (CXPaaS)-komponenten kombinerer ydelser inden for Customer Communication Management og Customer Experience og giver jer mulighed for at designe, håndtere og levere personaliserede digitale services fra én central platform. Når jeres kernesystem igangsætter en handling – ex udsendelse af en policeoversigt – fletter CXPaaS automatisk informationen ind i et fysisk eller digitalt dokument og sender det til kunden. Derudover kan komponenten også segmentere kunderne og proaktivt indlede en kundedialog baseret på de forhold, der er relevante for netop deres profil og engagement i selskabet.

Vil du vide mere om Edlunds løsninger?