Forca indgår ny aftale om policeadministrationssystem med Edlund.

Edlund har haft et samarbejde med Forca gennem mange år, og tiden var moden til at opdatere kontrakten på en række parametre, så den nu indeholder tidssvarende krav til blandt andet udvikling, vedligehold og support.

Derudover har Forca ladet Edlund kigge på deres forretningsprocesser og samlede IT-systemlandskab med henblik på at optimere systemunderstøttelsen, som Edlunds software altså fortsat skal levere. 

Edlund har i den nye aftale bidraget til at sikre Forca og Forcas kunder den største værdi ved brug af Edlunds software i endnu en kontraktperiode.
 
Vi er glade for den nye aftale med Edlund, som giver os markedssvarende vilkår samt et tæt samarbejde med Edlund om at skabe mest mulig værdi for vores kunder. Netop det at skabe mere værdi for kunderne var den væsentligste motivation for Forca i kontraktforhandlingerne. Den nye aftale sikrer ligeledes rammerne for en omkostningseffektiv og compliant drift og udvikling. Som en del af aftalen udvider Forca samarbejdet med Edlund. Det sker ved, at Edlund leverer specialiserede konsulent-kompetencer til løbende at optimere brugen af Forcas policeadministrationssystem via den it-udvikling, som hvert år udgør en stor opgave i Forca. Forca er sat i verden for at skabe værdi samt give stordriftsfordele til vores kunder, og den ambition understøtter den nye kontrakt med Edlund.