EDLUND LANCERER NY PRODUKTSTRATEGI FOR AT GIVE KUNDERNE MEST MULIG VÆRDI

For at matche kundernes forretningsbehov har Edlund udviklet en ny produktstrategi. Med den nye strategi kan Edlund hurtigere levere og tilpasse løsninger til kunderne.

Edlunds strategiskifte til fleksibel, standardiseret cloudteknologi er i fuld gang. Modul for modul understøtter Edlund fremtidens liv- og pensionsselskab med løsninger, der minimerer det interne ressourceforbrug og giver ledelsen mulighed for at fokusere på forretningsudvikling. Centralt i produktstrategien står Edlunds kunder. Gennem uformelle møder og i strukturerede samarbejdsfora sparrer Edlund med sine kunder omkring aktuelle udfordringer, ønsker og fremtidige behov for it-understøttelse.

Jerôme Baltzersen, Chief Product Officer og leder af Edlunds Market & Product-team. 

Det er ikke bare noget, vi siger. Vi har brug for kundernes input, når vi skal beslutte, hvad vi skal bygge, og hvordan vi skal gøre det,” og fortsætter “Fremfor at udvikle i et kælderlokale, hvor vi dybest set ikke aner, om vi rammer plet eller ej, når vi kommer ud igen, går vi tidligt i processen i dialog med kunderne og hører, hvad der giver dem mest værdi. Og derfra videreudvikler vi løbende på produktet, så det også fortsætter med at flugte med nye markedsbehov.

Jerôme Baltzersen

Chief Product Officer og leder af Edlunds Market & Product-team

Contribution Hub, som er fire enkeltstående moduler til samlet håndtering af indbetalingsprocessen, er et godt eksempel på en løsning, der blev lagt i Edlunds roadmap på baggrund af kundedialoger. 

Vores kunder og resten af pensionsmarkedet for den sags skyld er trætte af en ofte besværlig og ressourcetung indbetalings- og informationsproces, hvor de oplever høje fejlrater og utilfredse slutkunder. Ved at lytte til frustrationerne og behovene designer vi nu en løsning, som understøtter og udbygger hele det digitale økosystem, der indrammer indbetalings- og informationsprocessen,

Jerôme Baltzersen

Fælles udvikling, fælles udgifter

En anden vigtig parameter i det styrkede samarbejde med og mellem kunderne er, at selskaberne deles om at afholde udviklingsomkostningerne.
 

Liv- og pensionsselskaber deler mange problemstillinger og er eksempelvis underlagt de samme regulatoriske krav. Derfor har de også et fælles behov for software, der kan være med til at løfte compliance-opgaverne for dem. Gerne så effektivt som muligt, så de hver især kan bruge kræfterne på forretningsspecifikke tiltag, der adskiller netop deres virksomhed fra konkurrentens. Det kommer der bedre løsninger ud af, og løsningerne bliver udviklet hurtigere.

Jerôme Baltzersen

Edlunds roadmap af kommende software er et miks af nye moduler udviklet til et specifikt branchebehov og produktforbedringer til eksisterende løsninger. For selv om Edlund har lanceret en ny produktstrategi, vil skiftet til en ny systemarkitektur ske gradvis og med fuldt fokus på at løfte eksisterende kunder sikkert over på nye platforme, nye systemkomponenter og nye leverancemodeller.