BÆREDYGTIGHED OG COMPLIANCE

Edlund er en del af KMD Group, hvor bæredygtighed, compliance og samfundsansvar betyder, at vi som virksomhed bidrager til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Derfor ønsker vi at integrere bæredygtighed i udviklingen af vores produkter og tjenester, såvel som igennem vores forretning. 

Vi tror på, at digitalisering skaber til et rigere, sikrere og mere bæredygtigt samfund. Ved at udnytte digitaliseringen ønsker vi at skabe velfærd, tryghed uanset indkomst, alder, køn, etnicitet, handicap, religion, seksualitet eller uddannelsesniveau. 

KMD Group er en del af en globaliseret verden. Det betyder, at vores ansvar rækker ud over landegrænser. Derfor samarbejder vi med vores leverandører og vores kunder for at opfylde FN's Global Compact 10 principper for bæredygtig udvikling.

VORES FIRE BÆREDYGTIGHEDSTEMAER

Som en del af KMD Group har vi defineret 4 bæredygtighedstemaer der er væsentlige for vores forretning, for vores kunder og for samfundet:

VORES FORPLIGTIGELSER

Som en del af KMD Group er vi i Edlund forpligtet til en række internationale standarder og retningslinjer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljømæssig ansvarlighed og er certificeret under forskellige ISO-standarder. Disse omfatter bl.a.:

  • FN's Global Compact

  • FN's verdenserklæring om menneskerettigheder

  • FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder

  • De centrale konventioner i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO)

  • OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder

  • Edlund udarbejder årligt via PwC (Price Waterhouse Coopers) to ISAE 3402 type II erklæringer som omhandler generelle IT-kontroller for vores Cloud produkter og Core release. 

    IT-kontrollerne er primært relateret til arbejdsprocesser og sikkerheden omkring fysisk adgang til bygninger og IT systemer, brugeradministration herunder tildeling af rettigheder, processer for softwareudvikling, test- og ændringshåndtering, overvågning af outsourcede services samt backupprocesser.
     

VORES POLITIKKER