UDVIKLINGSMODEL

Edlunds udviklingsmodel bygger på ideen om kontinuerlig feedback og sparring frem mod udviklingen af en endelig løsning. Nogle gange i processen vil Edlunds egne ressourcer foretage interne feedbackrunder, indtil en idé eller et prototypedesign er klar til evaluering i referencegruppen.

EXPLORATION OG VALIDATION

Exploration er et undersøgelsesloop, hvor vi sammen med kunderne får afdækket scopet for en ny løsning. Det er de tidlige faser i udviklingsprocessen.

Validation er et kvalificeringsloop, hvor Edlund kobler et team og en Product Owner på processen. Sammen med kunderne går vi dybere ind i overvejelser omkring design, funktionalitet og brugeroplevelse.

UDVIKLINGSMODELLENS NI FASER

Goal er en fase, hvor vi sammen med kunderne fastlægger det overordnede ønske med at udvikle en ny løsning. Derudover fungerer Goal også som en mellemstation, hvor vi samler op på et undersøgelsesloop
i Exploration: Hvad ønskede vi at opnå, er vi tilfredse, hvad mangler vi at tage stilling til, hvad skal der til for at tage næste skridt osv.?

Continue er en fase, der har karakter af et trafiklys: Er der rødt lys efter et undersøgelsesloop, afbryder vi processen. Er der gult lys, tager vi endnu en runde i loopet for at afsøge yderligere muligheder for at realisere projektet. Er der grønt lys efter Explorationloopet, flytter vi processen over i Validation.

Build er en fase, hvor vi efter hver runde i Validation beslutter, om der skal tilføjes mere funktionalitet til løsningen.

UDVIKLINGSMODELLENS NI FASER

Research er en fase i Exploration, hvor vi bruger tid på at undersøge kundernes udfordringer, krav og behov. Edlund indhenter både kvalitativt og kvantitativt materiale til at underbygge det videre forløb.

Ideate er en fase i Exploration, hvor vi tager hovedpunkterne fra Research og forsøger at omsætte dem til tekniske og funktionelle kapabiliteter i et løsningsdesign.

Evaluate er en fase i Exploration, hvor vi sammen med kunderne beslutter, hvilke ideer der skal tages videre til Continue-fasen.

UDVIKLINGSMODELLENS NI FASER

Prototype er en fase i Validation, hvor Edlund bygger en simpel prototype med den funktionalitet, der er blevet besluttet i referencegruppen.

Test er en fase i Validation, hvor referencegruppen og Edlunds specialister tester prototypen for både at fange fejl og få input til den videre udvikling af løsningen.

Learn er den afsluttende fase i Validation, hvor vi samler op på kvaificeringsloopet med prototypeudvikling og tests. Summen af de læringer tager vi med til Continue, som afgør, om løsningen skal indgå i et nyt kvalificeringsloop, eller om processen skal afsluttes.