Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Edlund A/S (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger efter indførelsen af EU’s Databeskyttelsesforordning (og omtale af artikler nedenfor henviser til EU’s Databeskyttelsesforordning).

Denne Privatlivspolitik er sidst opdateret 11. november 2021

Privatlivspolitikken er gældende for de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som led i kundeforhold, leverandørforhold eller andet samarbejdsforhold, som bruger af vores services eller ved færden på vores hjemmesider mv. I Privatlivspolitikken kan du læse om, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig m.m.

Personoplysninger kan også være omfattet af en anden privatlivspolitik hos os, som vi oplyser om i forbindelse med en konkret service, et konkret website eller en konkret behandling. Sådanne personoplysninger er ikke dækket af denne Privatlivspolitik (medmindre andet fremgår af den pågældende anden privatlivspolitik).

Vores privatlivspolitik er opdelt under følgende overskrifter:

1. Kontaktoplysninger for dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver
2. Beskrivelse af behandling af personoplysninger
2 A. Kunde, leverandør, samarbejdspartner eller person med tilknytning til disse (f.eks. medarbejder eller konsulent)
2 B. Bruger af edlund.dk og/eller modtager af markedsføring, nyhedsbreve o.lign.
3. Cookies
4. Edlund-udviklede apps
5. Dine rettigheder
6. Klage til Datatilsynet
7. Opdatering af denne politik

1. Kontaktoplysninger for dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Edlund A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Her ser du vores konktaktoplysninger:
Edlund A/S
La Cours Vej 7
DK-2000 Frederiksberg
Telefon (+45) 36 15 06 30
Mail: edlund@edlund.dk

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes her:

E-mail: privacy@kmd.dk
Ved brev: KMD A/S, Lautrupparken 40-42, 2750 Ballerup, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

I visse tilfælde har vi fælles dataansvar med andre. Se HER.

2. Beskrivelse af behandling af personoplysninger

For at give en klar og gennemskuelig information om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger har vi inddelt vores privatlivspolitik i forskellige afsnit. Afhængig af om du er kunde, leverandør, samarbejdspartner eller person med tilknytning til disse (f.eks. medarbejder eller konsulent), om du bruger vores website edlund.dk og/eller modtager markedsføring, nyhedsbreve o.lign. fra os, så gælder forskellige dele af politikken for dig.

2 A. Kunde, leverandør, samarbejdspartner eller person med tilknytning til disse (f.eks. medarbejder eller konsulent):

Formål med behandling:

Vi indsamler og behandler oplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere og personer med tilknytning til disse, f.eks. medarbejdere eller konsulenter, for at vi kan kommunikere og samarbejde om indgåelse/efterlevelse/opfyldelse af aftaler med dig eller den virksomhed eller organisation, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent) samt efterkomme anmodninger fra dig.

Kategorier af oplysninger vi behandler:

Vi behandler almindelige personoplysninger som navn, stilling, kontaktoplysninger herunder f.eks. navn på den virksomhed eller organisation som du arbejder for, adresse, e-mail og telefonnummer, brugernavn, besvarelse af kundetilfredshedsanalyser, oplysninger om dig relateret til løsning af fælles opgaver, herunder fx dine opgaver i projektplaner, dine input på møder i mødereferater mv. Oplysningerne kan også omfatte dit CV, når Edlund og den virksomhed eller organisation, som du arbejder for, afgiver tilbud som hoved-/underleverandør eller som et konsortium til en kunde i en tilbudsproces.

Kilder:

Vi indsamler personoplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig eller den virksomhed eller organisation, som du er tilknyttet (fx som medarbejder eller konsulent).

Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for os (artikel 6, stk. 1 (f)). Vi har en legitim interesse i at kunne komme i kontakt med dig, kommunikere og samarbejde med dig om indgåelse/efterlevelse/opfyldelse af aftaler med dig eller den virksomhed eller organisation, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent) og følge op med kundetilfredshedsundersøgelser, samt efterkomme anmodninger fra dig. Herunder har vi en legitim interesse i at opbevare dokumentation for vores samarbejde til brug for fakturering og løsning af eventuelle tvister mv. I visse tilfælde har vi en legitim interesse i at kunne levere CV-medarbejderoplysninger om dig til en kunde, når Edlund afgiver tilbud som hoved-/underleverandør eller som et konsortium til en kunde i en tilbudsproces med den virksomhed eller organisation, som du arbejder for. I visse tilfælde har vi også en legitim interesse i at dele oplysninger om medarbejdere hos kunder og leverandører i forbindelse med sædvanlig rapportering til vores moderselskab, NEC Corporation.
 • Når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, eller for at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os (artikel 6, stk. 1 (b))
 • Når behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for os (artikel 6, stk. 1 (c)). I visse tilfælde er vi retligt forpligtet til at opbevare materiale, hvori dine personoplysninger indgår. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringslovgivningen.

Modtagere:

Vi kan i nødvendigt omfang dele dine personoplysninger med:

 • de kunder, leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os (evt. som databehandlere) eller som vi samarbejder med, med henblik på indgåelse/efterlevelse/opfyldelse af aftaler med dig eller den virksomhed/organisation, som du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent) samt gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelser. Dvs. vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører af it-værktøjer og konsulentsamarbejdspartnere. Deling af CV-medarbejderoplysninger kan også ske til kunder, når Edlund og den virksomhed eller organisation, som du arbejder for, afgiver tilbud som hoved-/underleverandør eller som et konsortium til en kunde i en tilbudsproces.
 • vores revision, advokater, eksterne rådgiverer
 • koncernforbundne virksomheder til os i det omfang det er lovligt. Du kan se en oversigt over vores koncernforbundne selskaber her. F.eks. vil Edlund i visse tilfælde dele oplysninger om medarbejdere hos kunder og leverandører i forbindelse med sædvanlig rapportering til vores moderselskab, NEC Corporation.


Overførsel til lande uden for EU/EØS:
Flere af vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os og serviceleverandører af forskellige it-værktøjer, herunder it-samarbejdsværktøjer, er etableret uden for EU/EØS. Det forekommer derfor, at vi deler dine personlige oplysninger med modtagere i lande uden for EU/EØS (tredjelande). Det forudsætter dog, at:

 • det pågældende tredjeland/virksomhed i tredjelandet af EU Kommissionen er vurderet som et land/en virksomhed, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger
 • der mellem os og den pågældende modtager af dine personoplysninger er indgået standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU Kommissionen
 • at den pågældende modtager har tilsluttet sig et godkendt adfærdskodeks eller en godkendt certificeringsordning eller
 • den pågældende modtager har et sæt godkendte bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules)


Overførsel af personoplysninger til vores moderselskab, NEC Corporation, i Japan sker på grundlag af EU Kommissionens beslutning om at anse Japan som et sikkert tredjeland.
Du kan til enhver tid få oplysning om eller eventuelt kopi af hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS ved at skrive til os, jf. pkt. 1.

Opbevaring:

Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne:

 • varetage de formål, der er nævnt ovenfor
 • dokumentere:
 • samarbejdet
 • vores ret til behandling af personoplysningerne samt
 • vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning, f.eks. bogføringslovgivningen (der stiller krav om, at vi skal gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører),

i f.t. forældelse af straf- og erstatningsansvar samt andre retslige krav, hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, så sletter vi oplysningerne forinden.

Frivillighed:
Når vi indsamler personoplysninger fra dig, er det frivilligt om du vil give oplysningerne til os. Hvis du ikke giver os personoplysningerne, kan konsekvensen være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder

 • at vi ikke kan indgå i en kunde-/leverandør- eller anden samarbejdsrelation med dig, herunder kunne kommunikere og have løbende kontakt med dig eller den virksomhed, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent),
 • at vi ikke kan efterkomme dine anmodninger og
 • at vi ikke kan give dig brugeradgang til vores services, ydelser og systemer.

2 B. Bruger af edlund.dk og/eller modtager af markedsføring, nyhedsbreve o.lign.

Formål:
Vi indsamler og behandler personoplysninger til markedsføringsmæssige formål. Det kan f.eks. være til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine arbejds- og interesseområder samt sende dig relevant markedsføring, information og inspiration i form af bl.a. nyhedsbreve og invitationer til arrangementer, whitepapers samt information om nye løsninger/services mv.
Edlund forbeholder sig ret til at indsamle oplysning om din IP-adresse. En IP-adresse er et unikt nummer, som tildeles de netværksenheder, fx computere, der kommunikerer med hinanden over internettet. Edlund anvender din og andre brugeres IP-adresse til målretning af kommunikation/markedsføring samt til statistiske formål.

Vi indsamler og behandler oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside for at analysere brugen af vores hjemmeside, optimere brugeroplevelsen og målrette vores kommunikation til dig. Vi indsamler oplysningerne på baggrund af cookies i overensstemmelse med vores Cookiepolitik. Cookies er små datafiler, som gemmes på en brugers it-udstyr for at kunne genkende enheden. Som udgangspunkt kan indsamlede oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside på baggrund af cookies ikke henføres til dig som person. Men hvis du via vores hjemmeside har anmodet om eller accepteret, at du vil modtage markedsføring, nyhedsbreve, invitationer til arrangementer, whitepapers eller lign., så kobler vi disse personoplysninger med din adfærd på vores hjemmeside med henblik på at målrette vores kommunikation og markedsføring, herunder f.eks. det vi præsenterer på vores hjemmeside og annoncering på andres hjemmesider.

Hvis du har givet samtykke til det, anvender vi dit navn, e-mailadresse samt dine oplysninger om faglige interesseområder til at sende e-mails med markedsføringsmateriale i form af f.eks. nyhedsbreve og invitationer til arrangementer mv. i overensstemmelse med det samtykke, du har givet. Hvis du tillige har oplyst din titel og virksomhed, så anvender vi disse oplysninger til at målrette indholdet af de nyhedsbreve og invitationer til arrangementer mv., som vi sender til dig, inden for dine valgte interesseområder. Vi målretter ved at udvælge indhold, som vi vurderer er mest interessant for dig i f.t. din oplyste titel (arbejdsfunktion) og nogle gange den branche din virksomhed tilhører samt størrelsen af din virksomhed.

Endvidere anvender vi oplysninger om dit navn, mail, telefonnummer, virksomhed og stilling til at efterkomme din anmodning om at få adgang til/modtage specifikt beskyttet indhold på vores hjemmeside, f.eks. et whitepaper, samt efterfølgende blive kontaktet af os i salgsøjemed.

Kategorier af oplysninger:

Vi indsamler almindelige oplysninger som f.eks. navn, stilling, fag/arbejdsområde, ansættelsessted, kontaktoplysninger, faglige interesseområder og i nogle tilfælde IP-adresser, din adfærd på vores hjemmeside.

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra dig og via cookies, som du accepterer på vores hjemmeside.

Behandlingsgrundlag:
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for os (artikel 6, stk. 1 (f)). Vi har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende dine faglige interesser og præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores kommunikation og tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der opfylder dine behov og ønsker.
 • Når du har givet samtykke til at modtage e-mails fra os med nyhedsbreve og invitationer til arrangementer mv. (artikel 6, stk. 1 (a)). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve og invitationer til arrangementer mv. pr. e-mail ved at benytte afmeldingslinket i e-mail-udsendelserne eller på vores website. Din tilbagekaldelse af samtykke berører ikke lovligheden af de e-mails med nyhedsbreve og invitationer, som vi har udsendt forud for din tilbagekaldelse af samtykket. Når vi giver dig adgang til/sender specifikt beskyttet indhold på vores hjemmeside og efterfølgende kontakter dig i salgsøjemed er det også baseret på dit samtykke. Hvis du har givet samtykke til brug af tredjepartscookies, der gør det muligt at udlede personoplysninger om dig, jf. vores Cookiepolitik, så sker sådan videregivelse af oplysninger om dig til tredjeparten på baggrund heraf.
 • Når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os (artikel 6, stk. 1 (b)).


Modtagere:
Vi videregiver eller overlader oplysninger om dig til følgende modtagere:

 • databehandlere, der bistår os med udsendelse af nyhedsbreve, målretning af markedsføring/annoncering og til statiske formål og
 • tredjeparter: hvis du har givet samtykke til brug af tredjepartscookies, der gør det muligt at udlede personoplysninger om dig, jf. vores Cookiepolitik, så sker indsamling/videregivelse af oplysninger til de pågældende tredjeparter i overensstemmelse med vores Cookiepolitik. edlund.dk benytter således f.eks. Googles tjenester til statistiske og markedsføringsmæssige formål og Facebook til markedsføringsmæssige formål. Læs mere om grundlaget for Googles behandling af personoplysninger i Googles privatlivs- og persondatapolitik og dine muligheder for administration af dine privatlivsindstillinger på Googles hjemmeside www.google.com. Læs mere om grundlaget for Facebooks behandling af personoplysninger i Facebooks information om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed og dine muligheder for administration af dine privatlivs-indstillinger på Facebooks hjemmeside www.facebook.com.


Overførsel til lande uden for EU/EØS:

Hvis du har givet samtykke til brug af tredjepartscookies, der gør det muligt at udlede personoplysninger om dig, jf. vores Cookiepolitik, så kan der ske videregivelse af oplysninger om dig til tredjeparten på baggrund heraf. I givet fald kan Google og Facebook – afhængig af dine privatlivsindstillinger hos disse tjenester – på baggrund af cookies sat af disse tjenester via vores hjemmeside, indsamle og opbevare dine data (eks. IP-adresse og cookie data) på udenlandske servere uden for EU/EØS. Google og Facebook er begge certificeret under Privacy Shield-aftalen.

Opbevaring:

Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne:

 • varetage de formål, der er nævnt ovenfor
 • dokumentere:
 • vores ret til behandling af personoplysningerne samt
 • vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning, f.eks. markedsføringslovgivningen,i f.t. forældelse af straf- og erstatningsansvar samt andre retslige krav, hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, så sletter vi oplysningerne forinden.

F.eks. opbevarer vi oplysninger vedr. dit samtykke og evt. tilbagekaldelse af dit samtykke til modtagelse af e-mail med nyhedsbreve og invitationer til arrangementer i op til 2 år efter seneste e-mailforsendelse af nyhedsbreve og invitationer.

Frivillighed:
Når vi indsamler personoplysninger fra dig, er det frivilligt, om du vil give oplysningerne til os. Hvis du ikke giver os personoplysningerne, vil konsekvensen være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan målrette vores kommunikation på baggrund af dine interesse- og fokusområder eller sende dig målrettet og relevant markedsføring og information i form af bl.a. nyhedsbreve og invitationer til arrangementer.

3. Cookies

Om brug af cookies se venligst vores Cookiepolitik. Hvis cookies indebærer registrering af personhenførbare oplysninger vil det fremgå af vores Cookiepolitik og/eller denne Privatlivspolitik.

4. Edlund-udviklede apps

Om persondata indsamlet via Edlund-udviklede apps se venligst behandling af persondata i Edlund-apps.

5. Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se vores kontaktoplysninger i punkt 1.

Vi vil efterkomme din anmodning snarest muligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, herunder formålene med behandlingen, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan - af grunde, der vedrører din særlige situation – bede os om ikke at behandle dine personoplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Det fremgår af denne Privatlivspolitik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Vi må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring. Herefter må vi ikke længere behandle personoplysningerne til dette formål.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget før du trak dit samtykke tilbage.

Hvis du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve og invitationer til arrangementer o.lign. via e-mail kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at benytte afmeldingslinket i e-mail-udsendelserne.

Dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Generelt

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

7. Opdatering af denne politik

Vi er forpligtet til at overholde grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Privatlivspolitikken kan ændres uden varsel.

Væsentlige ændringer af Privatlivspolitikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Privatlivspolitikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i Privatlivspolitik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.