Lægernes Pension vælger Edlundløsning 

Da Lægernes Pension skulle investere i et markeds-værdisystem, der kunne håndtere de krav som Solvency II stillede, undersøgte man markedet grundigt. 

”Vi valgte ACTULUS, primært ud fra en vurdering af teknologi og beregningsmetodik - ACTULUS bruger nemlig differentialligninger, hvilket giver de mest pålidelige resultater. Herudover havde det betydning, at vi fik en dygtig samarbejdspartner. Også vurderet på denne parameter var ACTULUS det bedste valg, for Edlund har en meget høj faglighed og er tæt på pensionsbranchen,” fortæller Gyrithe Grindsted, ansvarshavende aktuar i Lægernes Pension.

”At der er tale om et Cloud-baseret standardsystem, indebar desuden flere fordele: Dels var det hurtigt at komme i gang, og dels krævede systemet ikke yderligere tilkøb. Så vi fik en driftssikker løsning, der fungerede fra dag 1, og budgettet holdt.”

Herudover er Gyrithe Grindsted meget tilfreds med ACTULUS’ integration med Excel: ”Det er let at lave analyser på både portefølje-, police- og grundformsniveau med brug af Excel integrationen.”

I det hele taget er Gyrithe Grindsted glad for ACTULUS som arbejdsredskab: ”ACTULUS fungerer gnidningsfrit til regnskabs- og solvensopgørelser, og det er ganske let at lave analyser og risikoberegninger. Overordnet betragtet gør ACTULUS det let at bestride vores ansvar i forhold til regnskab og solvens.”

Gyrithe Grindsted har tiltro til ACTULUS, også i et fremtidsperspektiv:

”Jeg har stor tillid til Edlunds evne til hensigtsmæssig udvikling. Og herudover sætter jeg pris på ACTULUS Connect som et kvalificeret forum, hvor brugerne og Edlunds udviklere diskuterer udviklingen i branchen, og hvor det er muligt at have indflydelse på ACTULUS’ roadmap, så produktet også fremover svarer til vores behov.”

 

Download actulus faktaark

Om Lægernes Pension

Koncernen Lægernes Pension hviler på tre indbyrdes afhængige ben:

Lægernes Pension, Lægernes Bank og investeringsforeningen Lægernes Invest.

Dette er unikt for branchen.

Lægernes Bank kom til for ca. 20 år siden og er i dag et reelt konkurrencedygtigt alternativ til de øvrige banker. Investeringsforeningen blev etableret ti år senere for at spare omkostninger ved at samle midler fra pensionskassen, banken og andre investorer.

Lægernes Pension har 41.000 medlemmer og den højeste formue pr. medlem i branchen.

Om ACTULUS

ACTULUS er fremtidens standardløsning for solvens, regnskab og risikostyring ved beregning af markedsværdier og cashflows. ACTULUS understøtter beregninger for G82-produkter og kundetilpassede produkter i modeller med genkøb og fripolice.

Med ACTULUS har man fuld kontrol over input og dermed også et effektivt værktøj til at udføre what-if analyser og risikostyring generelt.

ACTULUS er en Cloud-løsning, hvor brugeren tilgår ACTULUS med en webbrowser eller webservices.

Med ACTULUS følger en uafhængig Revisionsrapport (ISAE 3402), der dokumenterer, at sikkerheden i ACTULUS lever op til moderne sikkerhedsstandarder og gældende lovgivning.