Løsninger forside

VORES LØSNINGER

Vores modulbaserede liv- og pensionsløsninger er designet til at øge systemfleksibiliteten, udvikle kerneforretningen og understøtte jeres strategiske målsætninger. 

MERE FLEKSIBILITET, FLERE MULIGHEDER

Pensionsselskaber efterspørger løsninger, der kan give dem et større digitalt råderum. Øget fleksibilitet i systemlandskabet er en forudsætning for at kunne balancere interne og eksterne hensyn. I den daglige drift, i dialogen med kunderne og i udviklingen af forretningen.

POLICEADMINISTRATION

EFFEKTIV ADMINISTRATION AF  POLICEBEHOLDNINGEN

Vores moduler til policeadministration hjælper jer med at håndtere produkter, processer og hændelser og understøtter markedsrente, gennemsnitsrente, livscyklusprodukter og unitlinkprodukter. 
 

SOLVENS OG RISIKO

EFTERLEV BRANCHENS OMSKIFTELIGE REGELSÆT

Vores moduler til beregning af markedsværdier, cashflows og risikostyring understøtter prognose- og scenarieberegninger, compliance-krav og strategiske forretningsbeslutninger.

INDBETALING OG UDBETALING

AUTOMATISEREDE PENGESTRØMME

Vores moduler til håndtering af indbetaling og udbetaling automatiserer mange af jeres forretningsprocesser og kan samtidig udveksle og validere data. Ind- og udbetalingsmodulerne indgår i et digitalt økosystem, som løbende bliver udvidet og styrket.

BASISMODULER

BYG EN FREMTIDSSIKRET INFRASTRUKTUR

Vi leverer en række moduler, der indgår som basiskomponenter i jeres infrastruktur og systemlandskab. Basismodulerne supplerer vores funktionelle moduler med brancherelevant data, teknologi og integrationer.  

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Vil I gerne høre mere om Jeres muligheder inden for liv og pensionsområdet? Så kontakt os, og lad os sammen se på, hvilke fordele I kan opnå. Vi sidder klar til en uforpligtende snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på Jeres spørgsmål.