ØG EFFEKTIVITETEN MED EDLUNDS LØSNINGER TIL IND- OG UDBETALINGSPROCESSEN

AUTOMATISERING AF FORRETNINGSPROCESSER

Edlunds moduler er designet til at automatisere jeres nøgleprocesser og skabe sammenhæng i det digitale økosystem.

ØGET FLEKSIBILITET

Edlunds moduler tager udgangspunkt i en branchestandard, men kan tilpasses jeres selskabsspecifikke politikker og forretningsregler. 

HØJ DATAKVALITET

Edlunds moduler leverer fuld sporbarhed i alle processer, opsætning af datavask af indbetalinger og ekstra kontrol af manuelle udbetalinger.

INDBETALINGSMODULER

Edlunds moduler til håndtering af indbetalingsprocessen, består af to moduler CONTRIBUTION og VALIDATION og er designet til at understøtte og udbygge hele det digitale økosystem, der indrammer indbetalings- og informationsprocessen.

CONTRIBUTION

Edlunds modul til håndtering af indbetalinger, CONTRIBUTION, understøtter den fulde forretningsproces, fra I modtager indberetninger og indbetalinger, til pengene er placeret på en kundes police. CONTRIBUTION-modulet giver en række muligheder og forretningsfordele. Bl.a. integration til tredjepartssystemer såsom Nets og Statens Lønsystem (SLS); opsætning af egne forretningsregler i opkrævningsforløbet (ex rykkere, gebyrer og frister); opsætning af specifikke datavalideringer ved modtagelse af indberetninger; opsætning af maskinel datavask og masseredigering af filer. Der er fuld sporbarhed i CONTRIBUTION, hvilket også vil fremgå af jeres bogføringsfiler.

VALIDATION

Undgå at få penge på hold. Edlunds modul VALIDATION validerer data, før de kommer ind i indbetalingssystemet. Modulet kan foretage datavalideringer på aftalegrundlag, pensionsbidrag og eksakte beløb (ren risiko), ligesom det også kan foretage kontrol af overenskomstkoder samt finde evt. uoverensstemmelser mellem datoer for ansættelsesstart og aftalestart. Øget validering fjerner behovet for manuel håndtering og skaber en mere sikker og effektiv sagsbehandling. Udover at minimere fejlkilder sikrer den automatiserede datavalidering også, at der kommer færre penge på hold, hvilket understøtter jeres overholdelse af hvidvaskkontroller.

UDBETALINGSMODUL

DISBURSEMENT

Edlunds modul til håndtering af udbetalinger, DISBURSEMENT, sikrer korrekt og datasikret udbetaling fra en kundes police til kundens bankkonto. I processen sørger modulet for udveksling af filer, kvittering for filer samt afstemning af udbetalte beløb. Udbetaling til jeres kunder sker efter beregning af lovpligtige skatter og afgifter, og de lovpligtige skatter og afgifter indberettes og afregnes til skat. Hvis I skal overføre pensionsmidler til andre pensionsselskaber, sker det via integration til F&P’s EDI-løsning. I kan opsætte godkendelse og kontrol af udbetalinger for at opfylde jeres sikkerhedsregler, og der dannes automatisk udtræk af posteringer, som kan indlæses i jeres bogføringssystem.

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Vil I gerne høre mere om Jeres muligheder inden for INDBETALINGER OG UDBETALINGER? Så kontakt os, og lad os sammen se på, hvilke fordele I kan opnå. Vi sidder klar til en uforpligtende snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på Jeres spørgsmål.