ROBUSTE BEREGNINGSLØSNINGER TIL EN OMSKIFTELIG BRANCHE

HURTIGE OG PRÆCISE PROGNOSERESULTATER

Edlunds moduler leverer høj performance og datakvalitet. 

 

AVANCERET OG BALANCERET RISIKOSTYRING

Edlunds moduler understøtter avanceret risikostyring og giver mulighed for at udvikle balancerede investeringsstrategier.  

UNDERSTØTTER BRANCHELOVGIVNING

Edlunds moduler sørger for, at I arbejder lovmedholdeligt og indenfor rammerne af de nyeste branchestandarder.  

FORECAST

Edlunds modul til prognoseberegninger, FORECAST, leverer høj performance og datakvalitet, så jeres kunderådgivere ikke oplever forsinkede responstider eller forældede data i rådgivningsøjeblikket. Løsningen opfylder også PensionsInfos krav om at kunne håndtere pensionsydelser for flere år, aldre og scenarier. Med FORECAST-modulet kan I bl.a. modtage policedata og prognoseoplysninger og herefter beregne prognoseydelserne og returnere dem; foretage beregning og lagring af prognoseresultater og vise resultatet i et browserbaseret format; integrere prognoseberegneren til andre løsninger i jeres it-landskab – eksempelvis et policeadministrationsmodul eller rådgivningsværkstøj.  

ACTULUS PORTFOLIO CALCULATOR (APC)

Edlunds avancerede cashflowgenerator, ACTULUS Portfolio Calculator (APC), bruges til regnskabs-, risiko- og solvensstyring ved beregning af markedsværdier og cashflows i 7-tilstandsmodellen. APC kan levere standardiseret input til ACTULUS PROBABLI-modulet, men de to moduler kan også fungere uafhængigt af hinanden. 

ACTULUS PROBABLI

Edlunds modul til fremregning af balancen, ACTULUS PROBABLI, understøtter Solvens II-kravene og kan derudover anvendes til Asset Liability Management (ALM). Virkninger af fremtidige ledelsesbeslutninger indregnes og kvantificerer effekten af jeres forretningsstrategi, hvilket giver en robust og balanceret risikostyring. 

ACTULUS SUL

Edlunds modul til modellering af syge- og ulykkesforsikringer, ACTULUS SUL, understøtter jeres risiko- og solvensberegninger. Med ACTULUS SUL kan I beregne skarpe prisfastsættelser for jeres SUL-produkter. Modulet adskiller sig fra andre leverandørers løsninger ved at kombinere offentlige sagsbehandlingsregler med jeres egne forretningsregler i en avanceret model, der meget præcist beregner hensættelser og cashflows. 

PRODUKTARK

FORECAST

Her kan du læse mere om FORECAST

Hent Produktblad

ACTULUS PORTFOLIO CALCULATOR (APC)

Her kan du læse mere om ACTULUS PORTFOLIO CALCULATOR (APC)

Hent Produktblad

ACTULUS PROBABLI

Her kan du læse mere om ACTULUS PROBABLI

Hent Produktblad

ACTULUS SUL

Her kan du læse mere om ACTULUS SUL

Hent Produktblad

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Vil I gerne høre mere om Jeres muligheder inden for SOLVENS OG RISIKO? Så kontakt os, og lad os sammen se på, hvilke fordele I kan opnå. Vi sidder klar til en uforpligtende snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på Jeres spørgsmål.