VALUE ADD SERVICES

Vores Value Add Services hjælper jer med at optimere forretningen og frigøre ressourcer til udvikling. 

VORES YDELSER 

ACTUARIAL SERVICES

Actuarial Services understøtter jeres aktuarfunktion ved at tilbyde Edlunds egne aktuarer på time- eller opgavebasis. Supporten indeholder eksempelvis produktudvikling, produktsanering, udarbejdelse og udvikling af metodik, modeller og procedurer vedrørende hensættelser, kravspecifikationer, migrering m.m. Actuarial Services understøtter både projektarbejde og Business-as-Usual -processer og kan fungere uafhængigt af Edlunds øvrige services.

HEALTH CHECK

Formålet med vores Health Check-service er at identificere områder, som kan optimeres i en it-løsning. Edlunds eksperter udarbejder en valid diagnose og et solidt beslutningsgrundlag for eventuelle performanceoptimerende initiativer (Technical Services).

TECHNICAL SERVICES

Technical Services omfatter en liste af anbefalinger til performanceoptimeringer. Listen bliver udarbejdet på baggrund af cost/benefit-analyser af allerede identificerede forbedringsområder. Performanceoptimeringen tager udgangspunkt i den bedste løsning af Root Cause og kan eventuelt inkludere et roadmap for, hvordan man kan håndtere udfordringen på længere sigt. Derudover inkluderer vi en før- og eftermåling for at have fokus på den opnåede effekt af de valgte/prioriterede initiativer.

PROCESS HOUSE

Process House tager udgangspunkt i Edlunds standardprocesser, der er samlet og struktureret gennem mange års erfaring med procesoptimering indenfor dansk liv og pension. Process House er en rådgivningsservice, der effektiviserer og øger kvaliteten af jeres procesdokumentation. I kan få en kvalitativ og kvantitativ vurdering af jeres eksisterende processer med tilhørende dokumentation, og vi kan derudover levere strukturværktøjet Signavio, der kan holde styr på processerne.

EDLUND LEARNING LAB

Learning Lab er en uddannelsesservice, der kan integreres med og tilpasses jeres setup. Vores service tilbyder uddannelses- og læringsaktiviteter baseret på effektive og efterprøvede undervisningsmetoder. Servicen indeholder blandt andet uddannelse i standardprocesser og funktionalitet samt systemsetup. Learning Lab er rettet mod forskellige brugere og kan eksekveres i forskellige formater og medier, eksempelvis som holdundervisning eller e-learning.

MIGRATION FACTORY

Migration Factory er en service, der samler Edlunds erfaring med migrering i en standardmetode og er en kontrolleret proces med en høj grad af automatisering. Servicen inkluderer udtræk af data fra jeres gamle system, mapping af produkter mod jeres nye datamodel, import af data til det nye system inklusiv valideringer via automatiserede kontrolrapporter. Migration Factory sikrer en høj grad af forudsigelighed i eksekveringen af migreringsopgaverne, hvilket minimerer omfanget af tidskrævende overraskelser og manuelle opgaver.

TEST SERVICE

Vores Test Service tilbyder design og gennemførsel af forskellige tests – herunder Unit-tests, funktionalitetstests, systemtests, beregningstests, integrationstests og accepttests. Testene bliver udført af vores testspecialister og aktuarer med mange års erfaring i opgaven. Hvis det er relevant for jer, baserer vi ydelsen på Edlunds egen testmetode, testscenarier og testdata. Edlunds testere har erfaring med mange forskellige teststrategier og projektmodeller, og de kan udføres både on-site eller remote.

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Vil I gerne høre mere om Jeres muligheder inden for liv og pensionsområdet? Så kontakt os, og lad os sammen se på, hvilke fordele I kan opnå. Vi sidder klar til en uforpligtende snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på Jeres spørgsmål.